Sønderlandsskolen - Holstebro

Holstebro

Sønderlandsskolen i Holstebro har ikke været helt som andre projekter. 

 

Den gamle skole (de to bygninger i midten) fik i 2015 vokseværk og blev genopbygget og udvidet til i 2017 at kunne rumme 750 elever. Særligt for skolen er, at en stor del af tagfladerne er en integreret del af skolens udeområde pga. den begrænsede plads på grunden. Her er derfor både boldbane, legeplads og sidde-områder på taget. 

 

For os har det været et spændende projekt at tage del i. De mange forskellige tagflader med forskellige anvendelser, krav til egenskaber foruden de skærpede brandkrav og den begrænsede plads på byggepladsen har virkelig givet mulighed for at få vores logistiske kompetencer i spil. 

 

Projektets succes skyldes dog primært det gode samarbejde, der har været mellem de forskellige lokale håndværker-kollegaer og ikke mindst den lokale tilsynsførende. Alle har været gode til at hjælpe hinanden og koordinere på tværs af faggrupper.

 

De tekniske løsninger på tagfladen bestod for flisearealerne i en tagpapdampspærre, som lægges direkte på den underliggende beton. Herefter har vi lagt en hård EPS isolering, der har en ekstra høj bæreevne og trædfast overflade. Udvalgte steder i tagfladen er indlagt specielle brandsektioneringer, som er opbygget i Rockwools' terrasse-system. Denne ubrandbare sektion i tagdækningen vil hjælpe til at forhindre en eventuel brand fra at sprede sig. Oven på isoleringen har vi lavet en to-lags tagdækning. Hele tagdækningen skulle kunne bære flisefødder og fliser foruden områder med kunstgræs og legeredskaber - og op til 750 legende børn.

 

Tagdækningen på de resterende, store tagflader og idrætshallen på den anden side af togskinnerne, der også er en del af skolen og projektet, er bygget op med ståltrapezplader, mineraluldsisolering med indbygget tagpapdampspærre efterfulgt af to lag tagpap.

 

Som en særlig finish - og fed visuel effekt indendørs - har vi monteret tre store, runde ovenlys, hvor den største har en diameter på 2,4 meter. 

 

Se vores byggerating på sagen lige her!

FAKTA

Kunde Holstebro Kommune
Entreprise Ståltrapezplader, ovenlys, isolering og tagpapdækning
Omfang 5200 m2
Udført 2017

Holstebro Kommune

5200 m2
2017