Sådan håndterer vi brændbart affald

Her kan du se, hvordan vi håndterer vores brændbare affald.

 

Når tagdækkerne er færdige på et projekt, bringer de restaffald med retur til lageret. Her bliver de sorteret i containeren med brændbart affald.

 

 

 

 

Det brændbare affald, som er tilbage efter et tagprojekt, tager tagdækkerne med tilbage til lageret, hvor det sorteres i containere. 

 

 

 

Marius Pedersen henter det brændbare affald og tager det med retur til deres håndteringsanlæg.